Welkom bij de LVS

Sinds 1997 heeft Limburg een Vastgoedsociéteit die inmiddels 140 leden telt.

Het is een sociéteit die bestaat uit personen die beroepsmatig bezig zijn met vastgoed in de breedste zin van het woord. Mensen die creatief, technisch, financieel en beheersmatig hun bijdrage leveren aan de vastgoedsector. Overheid, bedrijfsleven en individualisten ontmoeten elkaar in de sociéteit en op die manier vindt er een interactie plaats van kennis en ideeén in een plezierige en inspirerende setting.

Daarnaast wordt er bijna maandelijks een activiteit georganiseerd in de vorm van een lezing, werk-/ projectbezoek of netwerkbijeenkomst. Tevens wordt er jaarlijks een buitenlandse reis georganiseerd met als bestemming een land, regio of stad waar zich markante ontwikkelingen in de vastgoedsector afspelen. De LVS wil hiermee prikkelen en boeien vanuit een breed perspectief.

Tegelijkertijd wil de LVS ook aanspreekpunt en klankbord zijn voor overheden en derden, die met deze heterogene beroepsgroep in contact willen komen of mee van gedachten willen wisselen.

Wij streven naar een ledenbestand dat actief invulling geeft aan de eisen en wensen die een veeleisende en snel veranderende samenleving stelt aan vastgoed. De LVS brengt dit type mensen bij elkaar om door kennisoverdracht en synergie hier nog beter op te kunnen inspelen. En in de beste Limburgse traditie doen wij dat met een glimlach en in een ontspannen sfeer!
 

LVS Vastgoed Award

zie onze nieuwe site: www.lvsaward.nl